Kortteliprojekti - Media ja julkaisut - Kysymyksiä ja vastauksia - Yhteystiedot

Kortteliprojekti

Kortteliprojekti on lähtenyt liikkeelle ajatuksesta hoitaa linjasaneeraus edullisemmin
kuin perinteisellä tavalla ottamalla vain lisälainaa yhtiölle.

Linjasaneeraus on kallis projekti ja silti taloyhtiö
lle jää saneerausvelkaa tuleville vuosille. Linjasaneeraus ei myöskään korjaa
monia muita ongelmallisia asioita, kuten hissien puutetta tai esimerkiksi energiatehokkuutta.

Kortteliprojekti tähtää seuraaviin tavoitteisiin:

- edullisempi tapa hoitaa linjasaneeraus

- Asukkaat saavat tällä tavalla modernit, saneerausvelkavapaat, hissilliset ja esteettömät asunnot

- Uusi asunto nostaa osakkaan asunnon arvoa

Media ja julkaisut


Kortteliprojektin asukasinfotilaisuus 6. marraskuuta materiaali

Kortteliprojektin asukasinfotilaisuus 5. elokuuta materiaali

Kortteliprojektin asukasinfotilaisuus 5. toukokuuta materiaali

Mediassa on ollut seuraavia artikkeleja Mellunmäen kortteliprojektista:

Helsingin sanomien artikkeli Mellunmäen projektista 13.12.2013

Yle uutinen kortteliprojektista 13.12.2013

Helsigin kaupungin julkaisuja aiheesta

HELSINGIN YLEISKAAVA  Uudistava täydentäminen -purkava saneeraus ja HELSINGIN YLEISKAAVA - Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset ovat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston raportteja (2013) uudelleenrakentamisen menetelmistä ja haasteista. Nämä dokumentit kertovat Helsingin kaupungin linjauksista ja ajatuksista kaunpunkirakentamisen saralla.

"Mitä lähiöille sitten pitäisi tehdä?
Kun esikaupunkialueiden rakennuskanta vaatii 40 vuoden käytön jälkeen perusteellista teknistä korjaamista ja energiatehokkuuden parantamista nykyvaatimusten mukaisesti, on luonnollista tehdä samalla sellaisia parannuksia, jotka turvaavat asuntojen arvon ja parantavat lähiöiden kilpailukykyä asuntomarkkinoilla. Rakennuskanta tulisi saada vastaamaan nykyajan asumistoiveita. Sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimusten mukaan kevyt pintaremontointi ja välttämätön tekninen korjaaminen eivät riitä, vaan mielikuvien muuttamiseksi tarvitaan radikaalia muutosta.
(HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus s. 31).

VTT julkaisu (2013): Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen

Kysymyksiä ja vastauksia
 

YLEISTÄ

Kysymys: Miksi tällaista projektia harkitaan ?
Vastaus: Taloyhtiön tulee hoitaa talouttaan parhaalla mahdollisella tavalla ja siten kuin osakkaat lopulta itse päättää.
Linjasaneeraus on kallis ja hankala projekti ja tämä kortteliprojekti tutkii mahdollisuutta saada se halvemmalla kuin perinteinen linjasaneeraus.

Kysymys: Miten tämä voi tulla osakkaalle edullisemmaksi kuin linjasaneeraus ?
Vastaus: Kaikki perustuu omaan tonttiin ja myytävään rakennusoikeuteen. Jos rakennusoikeutta on riittävästi ja se myydään, osakkaan kulut vähenevät merkittävästi.


Kysymys: Millä päätöksenteon enemmistöllä hankesuunnitelman tekeminen päätetään ?
Vastaus: asuntosakeyhtiö kokouksessa 50,1 % enemmistöllä läsnäolevista osakkeista.

Kysymys: Millä päätöksenteon enemmistöllä itse rakennusprojekti alkaisi ?
Vastaus: osakkaiden 100% enemistöpäätöksellä.

Kysymys: Miten pienennetään osakkaan riskiä kortteliprojektissa ?
Vastaus: Hankkeelle tulee hakea ja järjestää vakuus. Hankesuunnitelma tutkii vakuuden järjestämistä. Yksi vaihtoehto on nk. RS vakuus.

AIKATAULU

Kysymys: Kuka päättää aloitetaanko tällainen projekti ?
Vastaus: Projektin aloituksesta päättävät asunto-osakeyhtiön osakkaat, asunto-osakeyhtiön kokouksessa. Samoin kuin mahdollinen linjasaneeraus, jos se valittaisiin ratkaisuksi.

Kysymys: Millainen olisi mahdollisen kortteliprojektin aikataulu ?
Vastaus: Kortteliprojekti vaatii muutamia vuosia käynnistyäkseen rakentamisen osalta, ensimmäiset talot saattaisivat olla valmiita 2017-2018.


ASUNNOT, EVAKKO JA MUUTTO

Kysymys: Joutuvatko asukkaat evakkoon, jos tontille rakennetaan uudet talot ?
Vastaus: Eivät joudu. Tontti on tällä hetkellä hyvin väljästi rakennettu, tontille pystyy rakentamaan tyhjille osuuksille enemmän asuntoja kuin koko nykykorttelissa  on tällä hetkellä.

Kysymys: Muuttojärjestelyt; kuka maksaa, miten muutetaan?
Vastaus: Tämä pyritään järjestämään niin, että on yksi muutto, vanhasta asunnosta uuteen asuntoon. Pyritään saamaan muuttokustannukset hankkeeseen sisään.


Kysymys: Kuka päättää huoneistojen koon ja määrän ?
Vastaus: Kaupunki osaltaan (kaupunkisuunnitteluvirasto) ohjaa tätä määräyksillä siten, että on tietty määrä perheasuntoja. Samoin asemakaavamuutoshakemus ohjaa asuntojen määrää ja kokojakoa.


RAHOITUS

Kysymys: Joutuvatko asukkaat hakemaan pankista lisälainaa ?
Vastaus: Eivät joudu. Rahoitus voidaan hoitaa linjasaneerauksen tapaan yhtiölainalla.

Kysymys: Menetämmekö oman tontin ?
Vastaus: Emme menetä. Tontti pysyy edelleen omana.

KysymysMontako yhtiötä tulee olemaan jatkossa ?
Vastaus: Veroseuraamusasiat ja muut lailliset asiat ohjaavat tätä asiaa siten että todennäköinen seuraamus on edelleen samat kaksi nykyistä asunto-osakeyhtiötä.

 Kysymys: Myydäänkö tontti, rakennusoikeus vai mitä?
Vastaus: Hankesuunnitelma tutkii ja tuottaa esityksen tästä asiasta. Alustavasti voidaan todeta että ei todennäköisesti myydä mitään vaan järjestetään suunnattu osakeanti.

Kysymys: Mitä tarkoittaa suunnattu osakeanti?
Vastaus: Tällä ratkaisulle ei myydä mitään. Sijoittaja laittaa lisää rahaa asunto-osakeyhtiöön, ja uudella rahalla rakennutetaan uusia taloja. Uudet rakennukset ovat sitten rahat sijoittaneen sijoittajan omistuksessa.

Yhteystiedot

Taloyhtiöt As oy Ounasvaarantie 2 ja As oy Helsingin Pallaksentie 1, 00970 Helsinki.


Projektin tiedotus: info@kortteliprojekti.com

sivut päivitetty 12.01.2014

  
toteuttaja: cadweiser oy