Hankkeen taustaa

Kortteliprojekti on lähtenyt liikkeelle ajatuksesta hoitaa linjasaneeraus taloudellisesti kannattavasti. Linjasaneeraus on kallis projekti, josta jää taloyhtiölle saneerausvelkaa tuleville vuosille. Pelkällä linjasaneerauksella ei myöskään ratkaista kaikkia oleellisia nykypäivän asumisen tarpeita (esimerkiksi hissien puute tai energiatehokkuus).

Mellunpuiston kortteliprojektin tavoitteena on löytää malli ja toteuttajat rakentaa uusi kortteli nykyisten talojen tilalle. Tarkoituksena on rakentaa toimiva uudiskortteli, jossa huomioidaan nykyaikaisen asumisen mukavuudet ja mahdollistetaan uuden kodin hankkiminen tutusta paikasta. Kortteliprojekti on valinnut yhteistyökumppaniksi tavoitteiden saavuttamiseen A-Insinöörit Oy:n.

Asunto-osakeyhtiölaki muuttui purkavan saneerauksen osalta keväällä 2019. Päivitetty asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa uudenlaisen päätöksenteon ja tuo uudenlaisia vaihtoehtoja perinteiselle linjasaneeraukselle.

Taloudellisesti kannattava

Taloudellisesti kannattava tapa hoitaa linjasaneeraus

Laadukkaampi

Asumiseen lisää laatua huomioimalla nykyaikaiset mukavuudet, kuten esteettömyysratkaisut, yhteiskäyttöpalvelut ja yhteisötilat sekä energiatehokkuus

Mellunmäen alueen uudistuminen

Alueen uudistuminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä

Uutisia

Lue tästä uusimmat uutiset

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus ”Mellunkylä, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1” on ollut nähtävillä 25.5.-23.6.2020, lue lisää aiheesta.