Korttelin nykytila

Kortteli muodostuu kahdesta tontista, joiden alueella sijaitsee nykyisellään seitsemän kolmikerroksista vuonna 1968 valmistunutta asuinkerrostaloa. Kortteli sijoittuu Mellunkylän aseman välittömään läheisyyteen.

Korttelin molemmilla kahdella taloyhtiöllä tulee olemaan edessään linjasaneeraus. Korttelin uudistaminen ja nykyisten talojen purkaminen on vaihtoehto linjasaneeraukselle, joka on kallis projekti ja josta koituu saneerausvelkaa taloyhtiöille. Linjasaneerauksella ei myöskään ratkaista kaikkia oleellisia nykypäivän asumisen tarpeita – esimerkiksi hissien puutetta.

Korttelin uudistaminen

Kortteliprojektin tavoitteena on kehittää korttelin uudistamisen malli, joka mahdollistaa taloyhtiöiden osakkaille taloudellisesti järkevän vaihtoehdon verrattuna tulossa oleviin laajoihin peruskorjauksiin.

Hankkeen myötä alueelle rakentuu toimiva uudiskortteli nykyaikaisilla asumisen mukavuuksilla hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen.

Korttelin uudet rakennukset edustavat korkealaatuista arkkitehtuuria. Asuinrakennuksiin sijoittuu erilaisia asuntoja monipuolisella asuntojakaumalla. Katutasoon, Pallaksentien ja Mellunmäentien varrelle, on suunnitteilla liike- ja palvelutiloja. Korttelin koilliskulmaan on sijoitettu pysäköintirakennus.

Piha-alueet muodostuvat viihtyisistä korttelipihoista ja puolijulkisista, korttelin sisäistä liikennettä palvelevista raittitiloista.

Infovideo 1: Kortteliprojekti Mellunpuiston esittely

Kortteliprojekti tähtää seuraaviin tavoitteisiin:

– Taloudellisesti kannattava tapa hoitaa linjasaneeraus

– Uusien asuntojen saneerausvelan vähäisyys

– Nykystandardien mukaisia uusia, laadukkaita koteja tutusta paikasta

– Asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen vähähiilisillä ja innovatiivisilla energiaratkaisuilla

– Mellunmäen alueen uudistuminen ja Helsingin kaupungin itäisten kaupunginosien kehittämistavoitteisiin vastaaminen tiivistämällä kaupunkirakennetta metroaseman välittömässä läheisyydessä

Kortteliprojekti on valinnut yhteistyökumppaniksi tavoitteiden saavuttamiseen A-Insinöörit Oy:n.

Asunto-osakeyhtiölain muutos

Asunto-osakeyhtiölaki muuttui purkavan uusrakentamisen osalta keväällä 2019. Päivitetty asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa uudenlaisen päätöksenteon ja tuo uudenlaisia vaihtoehtoja perinteiselle linjasaneeraukselle.

Lisätietoa

Mellunmäen kortteliprojekti on lähellä toteutumista – Suurin osa taloyhtiöiden osakkaista on valmis myymään kotinsa – Kaupunki | HS.fi
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Ounasvaarantie 2:n ja Pallaksentie 1:n tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen 3.11.2020
Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia 8.9.2020
Asemakaavaehdotus nähtävillä 25.5.-23.6.2020
Uudisrakentaminen on peruskorjausta ilmastoystävällisempi vaihtoehto
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma
Kortteliprojektin asemakaava
Purkavaan uusrakentamiseen liittyvä asunto-osakeyhtiölain muutos