Kortteli muodostuu kahdesta tontista, joiden alueella sijaitsee nykyisellään seitsemän nelikerroksista vuonna 1968 valmistunutta asuinkerrostaloa.

Kortteliprojekti tiiviisti

Korttelin molemmilla kahdella taloyhtiöllä tulee olemaan edessään linjasaneeraus, joka on kallis projekti ja josta jää taloyhtiölle saneerausvelkaa tuleville vuosille. Tästä johtuen asunto-osakeyhtiöt tutkivat korttelin uudistamisen ja nykyisten talojen purkamisen vaihtoehtoa.

Mellunpuiston kortteliprojektin tavoitteena on löytää malli ja toteuttajat rakentaa uusi kortteli nykyisten talojen tilalle.

Hankkeessa tavoitellaan toimivan uudiskorttelin rakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömästä läheisyydestä. Uudet asunnot luovat puitteet nykyaikaisille asumisen mukavuuksille ja mahdollistavat myös uuden kodin hankkiminen tutusta paikasta.

Kortteliprojekti on valinnut yhteistyökumppaniksi tavoitteiden saavuttamiseen A-Insinöörit Oy:n.

Kortteliprojekti tähtää seuraaviin tavoitteisiin:

– Taloudellisesti kannattava tapa hoitaa linjasaneeraus

– Uusien asuntojen saneerausvelka on hyvin vähäinen

– Nykytarpeiden mukaisia uusia koteja tutusta korttelista

– Asumiseen lisää laatua huomioimalla nykyaikaiset mukavuudet, kuten esteettömyysratkaisut, yhteiskäyttöpalvelut ja yhteisötilat sekä energiatehokkuus

– Pyritään toteuttamaan vähähiilisiä ja innovatiivisia energiaratkaisuja ja pienentämään asumisen hiilijalanjälkeä, kiertotalouden huomioiminen uuden korttelin rakentamisen ratkaisuissa

– Mellunmäen alueen uudistuminen ja Helsingin kaupungin itäisten kaupunginosien kehittämistavoitteisiin vastaaminen tiivistämällä kaupunkirakennetta metroaseman välittömässä läheisyydessä

Asunto-osakeyhtiölain muutos

Asunto-osakeyhtiölaki muuttui purkavan saneerauksen osalta keväällä 2019. Päivitetty asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa uudenlaisen päätöksenteon ja tuo uudenlaisia vaihtoehtoja perinteiselle linjasaneeraukselle.

Lisätietoa
Asemakaavaehdotus nähtävillä 25.5.-23.6.2020
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma
Kortteliprojektin asemakaava
Purkavaan saneeraukseen liittyvä asunto-osakeyhtiölain muutos